کشتی فرنگی

تور ارزان روسیه: رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی روسیه، نفرات برتر معین شدند

تور ارزان روسیه: رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی روسیه، نفرات برتر معین شدند

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی روسیه در شهر سوزدال برگزار و نفرات برتر برای حضور در رقابت های اروپایی و جهانی 2022 تعیین شدند.

21 اردیبهشت 1401
قطع همکاری قهرمان دنیا و المپیک با فدراسیون کشتی

قطع همکاری قهرمان دنیا و المپیک با فدراسیون کشتی

به گزارش خبرنگاران، امید نوروزی که اواخر سال گذشته با دریافت حکم از علیرضا دبیر به اسم مشاور عالی رئیس فدراسیون کشتی در کشتی فرنگی منصوب شده بود، با استعفا از این سمت به همکاری خود با فدراسیون پایان داد.

3 مهر 1400