پینگ پنگ

تور ارزان قطر: دو پیروزی و دو شکست برای زنان پینگ پنگ ایران در تور جهانی قطر

تور ارزان قطر: دو پیروزی و دو شکست برای زنان پینگ پنگ ایران در تور جهانی قطر

نمایندگان تنیس روی میز زنان ایران در نخستین روز از تور جهانی قطر به دو پیروزی و دو شکست دست پیدا کردند.

4 مهر 1400
از سوی فدراسیون های مختلف جهانی؛ 8 ایرانی به المپیک توکیو دعوت شدند

از سوی فدراسیون های مختلف جهانی؛ 8 ایرانی به المپیک توکیو دعوت شدند

به غیر از کاروان اعزامی به بازی های المپیک توکیو 2020 از سوی فدراسیون های مختلف جهانی 8 ایرانی دیگر به بازی های المپیک توکیو دعوت شدند.

13 مرداد 1400